• Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Partner pro profesionální správu a údržbu lesa.
 • Profesionální správa lesa
  Profesionální správa lesa
  Veškeré lesnické práce, profesionálně a efektivně
 • Krásný les je Vaší i naší vizitkou
  Krásný les je Vaší i naší vizitkou
  Kvalitní obnova - Lesní školkařství, priorita pro zdraví lesa
 • Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Váš pravý partner při správě lesního bohatství

O nás

Firma Lesní spo­lečnost Vltava, s­.r.o. vznikla v ro­ce 2003, hlav­ní sídlo se nachá­zí v Sedlčanech, dal­ší provozní jed­notky jsou ve Vrchotových Janovicích, Štětkovicích a Osečanech.

Lesní společnos­t Vltava podni­ká v oboru les­ního hospodář­ství a zpraco­vání dřeva. Hlav­ními obory činnosti jsou:

 • Lesnictví, těžba a poskytování služeb v myslivosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, pěstování sazenic lesních dřevin,…
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva
 • Přípravné práce pro stavby (např. kácení stromů, řezání a pálení klestu při stavbách koridorových tratí či před započetím stavby budov)
 • Poradenství, vyřizování dotací  a kompletní služby pro vlastníky lesů
 • Oceňování lesních porostů a ostatních zemědělských ploch

V odkazu refe­rence nalezne­te některé za­jímavé zakázky na nichž j­sme měli možnos­t se podílet.

V roce 2006 jsme z­apočali imple­mentaci princi­pů politiky ří­zení jakosti­. V současné do­bě jsme držite­li certifikátů C-o-C (číslo certifikátu 323/C-o-C/2005), ČSN EN ISO 9001:2001 (číslo certifikátu 323/QMS/2006), EMS (dle ISO 1401) a BOZP (dle OH SAS).