• Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Partner pro profesionální správu a údržbu lesa.
 • Profesionální správa lesa
  Profesionální správa lesa
  Veškeré lesnické práce, profesionálně a efektivně
 • Krásný les je Vaší i naší vizitkou
  Krásný les je Vaší i naší vizitkou
  Kvalitní obnova - Lesní školkařství, priorita pro zdraví lesa
 • Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Váš pravý partner při správě lesního bohatství

Poradenství

Společnost je držitelem licence odborného lesního hospodáře, podle zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, vydané MÚ v Sedlčanech pod č.j.: ŽP 59/03-B, dne 22.1.2003. K dis­pozici je Vám pět zaměstnanců s lesnickým vzděláním a dlouholetou praxí na uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách.

Všem vlastníkům lesa (soukromým osobám, obcím, městům a ostatním vlastníkům) poskytujeme komplexní, odborné a specializované. Vlastníci půdy, kteří mají záměr založit les na nelesních pozemcích za pomoci dotací z fondů KÚ, nebo EU mohou našich služeb využít také. Na lesní ekosystém je důležité dívat se z dlouhodobého hlediska a proto je tolik potřebná individuální odborná péče.

Veškeré služby nabízíme jako komplexní službu, nebo jako samostatnou poradenskou činnost.

Okruhy, ve kterých nabízíme poradenství:

•    Zajištění odborné správy lesa prostřednictvím odborného lesního hospodáře
•    Vypracování projektů lesnických činností – pěstební, těžební
•    Vypracování výrobního a finančně ekonomického plánu lesnické výroby
•    Zajišťování materiálních vstupů pro jednotlivé výrobní činnosti
•    Vyřizování dotací pro lesní činnosti
•    Vyřízení formalit a zajištění zalesňování zemědělských a ostatních půd
•    Ekonomické zhodnocení potenciálu lesního majetku
•    Údržba zeleně rostoucí mimo les, ošetřování chráněných stromů
•    Příprava podkladů a zpracování žádostí o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
•    Stanovení etátu a ověření těžebních a produkčních možností lesních majetků.
•    Finanční ocenění lesních majetků
•    Zjištění zdrojů a potenciálních objemů dřevní biomasy jako alternativní zdroj energie
•    Zpracování analýz trhu se dřívím, zajištění, nebo zprostředkování prodeje
•    Zpracování odborných studií a posudků
•    Provádění lesnického auditu – prověření odborné správnosti a ekonomické efektivnosti hospodaření
•    Zhotovení poradenského projektu v oblastech – ekonomika lesní firmy, certifikační systémy v LH, trvale udržitelné hospodaření v lesích, zásady obnovy a výchovy lesa, pěstování a využití biomasy lesních dřevin, Užívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích
•    Prognóza hospodaření – dle podrobného terénního šetření zpracujeme výhled hospodaření ve Vašem lese v horizontu x let.
•    Ocenění lesa, při prodeji nebo koupi – znalecké, nebo tržní
•    Kalkulace nákladů a výnosů z lesního majetku
•    Výběr dodavatelů lesnických činností – pěstební, těžební
•    Zajištění transparentního prodeje dříví přes burzu, dynamické nákupní systémy (DNS)
•    Zajištění prodeje, směny nebo nákupu lesa, rybníků, pozemků, budov apod.
•    Organizace výběrových řízení na nákup zboží nebo služeb s cílem dosažení nejvýhodnějších podmínek, včetně zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách (zákon č.137/2006 Sb.)
•    Poradenství účastníkům výběrových řízení do lesnických činností, vč.zpracování zadávací dokumentace dle zák. o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
•    Poskytování informací a analýz v oblasti využití lesní biomasy (technologie, lokalizace, logistika, finanční kalkulace, obchod)
•    Internetový marketing – reklama, zviditelnění Vaši firmy, (poptávek, nabídek služeb, výrobků a zboží) v celosvětové internetové síti.